فروش عمده و ویژه ی قند شکسته  لی وی باکیفت عالی

قند بسته های 700 گرمی

قیمت فروش 3350

مصرف کننده 4500