آبمیوه پاکتی دوی پک

آبمیوه پاکتی دوی پک(ساندیسی)هر کارتن 40 عددی کوتاه 4600 تومان مصرف کننده 250 تومان آبمیوه پاکتی دوی پک(ساندیسی)هر کارتن 40 عددی بلند 7700تومان مصرف کننده 400 تومان محل بارگیری درب کارخانه کرج حداقل سفارش 400 کارتن    

بیشتر بخوانید

فروش آبمیوه دوی پک

فروش آبمیوه دوی پک آبمیوه های دوی پک(ساندیسی)کوتاه 140 سی سی و بلند 240 سی سیکوتاه با قیمت مصرف کننده 250 تومان و بلند با مصرف کننده 400 تومانبه این شرح است:آبمیوه های کوتاه کارتن 40 عددی 4650 تومانآبمیوه های بلند کارتن 40 عددی 7650 تومانجهت سفارش عمده تماس...

بیشتر بخوانید