فروش ویژه ی تن ماهی کالچر 200گرم قیمت مصرف کننده 6600 تومان در بازرگانی به بازار به صورت عمده به مشتریان عزیز عرضه می شود.