فروش ویژه محصولات تکدانه 1- نکتار آناناس 200 ، 1000 میل2- نکتار انبه 200 میل3- نکتار پرتقال 200 میل4- نکتار پرتقال تو سرخ پالپ دار 1000 میل5- نکتار زغال اخته 1000 میل6- نکتار سیب 200 میل7- نکتار انبه – قوطی8- نکتار پرتقال – قوطی9- نکتار آناناس – قوطی10- نکتار...