فروش ویژه ی تمیزکننده ی تصنیف به صورت عمده و قیمت استثنایی در بازرگانی به بازار تمیزکننده ی تصنیف در سایز های 1لیتری 4لیتری موارد مصرف هنگام کار با تمیزکننده ی تصنیف حتما از دستکش استفاده کنید تمیزکننده ی تصنیف را با مواد دیگر مخلوط نکنید