پودرشست وشوی دستی ارکید

پود ارکید 500گرمی

قابلیت شستشوی البسه

و سطوح مختلف

پاک کنندگی قوی فوق العاده

درخشان کننده ی البسه