قیمت های ویژه نوشابه های پپسی تهران
نوشابه پپسی 1.5 لیتری 9600 تومان
نوشابه پپسی 300 سی سی 14500 تومان
نوشابه قوطی پپسی 20600 تومان
حداقل سفارش 600 باکس
محل تحویل کرج

پخش مواد غذایی به بازار