فروش ویژه ی محصولات تاژ در بازرگانی به بازار

تاژ 1لیتر بسته15عددی

تاژ 4لیتر بسته4عددی

قابلیت چربی زدایی قوی

پاک کنندگی بالا

درخشان کنندگی ظروف

کانال بازرگانی به بازار