روغن سرخ کردنی نیلوفر 

روغن سرخ کردنی 16 کیلویی نیلوفر دارای بهترین کیفیت و قیمت مناسب  در بازرگانی به بازار عرضه می شود

حداقل سفارش600حلب

کرایه به عهده ی مشتری

کانال بازرگانی به بازر