رب گوجه فرنگی 800 گرم امید

رب گوجه فرنگی امید دارای غلظت و کیفیت فوق العاده به صورت عمده در بازرگانی به بازار عرضه می شود.

حداقل سفارش 1000بسته

تحویل بندرعباس

کانال بازرگانی به بازار