فروش ویژه تن ماهی

تن ماهی کالچر 200گرم

قیمت مصرف کننده6600
حداقل سفارش200
تحویل تهران،کرایه به عهده مشتری