فروش ویژه ی تن ماهی تیوا در بازرگانی به بازار با شرایط ویژه و قیمت استثنایی

وزن تن ماهی تیوا 120گرم

بسته 24

قیمت 4300

مصرف کننده 6100