بیسکویت مینو ساقه طلایی

 محصولات مینو در بازرگانی به بازار با شرایط ویژه و قیمت های استثنایی عرضه می شود.

بیسکویت ساقه کرم دار       مصرف کننده 2000 تومان

بیسکویت ساقه لیوانی       مصرف کننده 2000 تومان

تحویل تهران

کرایه به عهده ی مشتری